Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy numer 1-2 2015

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2015 (całość)

STRONA TYTUŁOWA
STRONA REDAKCYJNA
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
O edukacji pedagogicznej kobiet. Antoniny Machczyńskiej myśl pedeutologiczna
strony 7-23
DOI: 10.17460/2015.1_2.01

JOANNA FALKOWSKA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Idee wychowania moralnego w myśli pedagogicznej zaboru austriackiego drugiej połowy XIX i początków XX wieku
strony 24-38
DOI: 10.17460/2015.1_2.02

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA
Uniwersytet w Białymstoku
Edukacja wobec potrzeb wielokulturowego środowiska w Drugiej Rzeczypospolitej
strony 39-58
DOI: 10.17460/2015.1_2.03

BARBARA KALINOWSKA-WITEK
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Budowa rangi zawodu nauczyciela polskiej szkoły średniej w świetle czasopisma „Przegląd Pedagogiczny” w latach 1918–1939
strony 59-77
DOI: 10.17460/2015.1_2.04

ROMUALD GRZYBOWSKI, ELŻBIETA GORLOFF, ANNA TOMKIEL, KRZYSZTOF JAKUBIAK
Uniwersytet Gdański
Presja światopoglądowa jako wyznacznik relacji władze komunistyczne – nauczyciele w Polsce w latach 1945–1989
strony 78-92
DOI: 10.17460/2015.1_2.05

MATERIAŁY

LIDIA CIBOROWSKA
O szkole i rozwoju czytelnictwa w świetle „Przyjaciela Szkoły” (1922–1939)
strony 93-106
DOI: 10.17460/2015.1_2.06

ALBIN GŁOWACKI
Uniwersytet Łódzki
Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców (1940–1941)
strony 107-119
DOI: 10.17460/2015.1_2.07

WITOLD CHMIELEWSKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zofia Orłowska – nauczycielka i wychowawczyni na uchodźstwie
strony 120-135
DOI: 10.17460/2015.1_2.08

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polskie szkoły prywatne w Wielkiej Brytanii po 1947 roku w świetle doniesień prasowych
strony 136-154
DOI: 10.17460/2015.1_2.09

SYLWETKI

ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
Uniwersytet Opolski
Teodor Musioł – organizator nauki i szkolnictwa wyższego na Opolszczyźnie
strony 155-166
DOI: 10.17460/2015.1_2.10

GRZEGORZ MICHALSKI
Uniwersytet Łódzki
Tadeusz Jałmużna (1939–2006) – polski historyk wychowania
strony 167-176
DOI: 10.17460/2015.1_2.11

RYSZARD ŚLĘCZKA
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Andrzej Kliś (1951–2011) – nauczyciel akademicki i historyk wychowania
strony 177-184
DOI: 10.17460/2015.1_2.12

JÓZEF MARCZUK
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie
Bolesław Zimmer – lubelski pedagog, działacz harcerski i oświatowy
strony 185-197
DOI: 10.17460/2015.1_2.13

RECENZJE

WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jan Łukasiewicz Pamiętnik, red. J. Jadacki i P. Surma, Warszawa 2013, s. 182
strony 198-204

JERZY DOROSZEWSKI
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Anna Boguszewska: Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945, Lublin 2013, s. 431
strony 205-207

PAULINA DEPCZYŃSKA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Urszula Zgodzińska (1942–2011). Pedagog z powołania, red. A. Rutkowska, Lublin 2014, s. 81
strony 208-209

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA
Uniwersytet w Białymstoku
Czesław Galek: Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Zamość 2014, s. 406
strony 210-211
KRONIKA

ŁUKASZ KALISZ
Uniwersytet w Białymstoku
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida i pozytywizmu warszawskiego, Warszawa, 9 czerwca 2014 roku
strony 212-215

WITOLD CHMIELEWSKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
MIROSŁAW ŁAPOT
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – między tradycją a współczesnością, Częstochowa, 20–21 września 2014 roku
strony 216-225

MAŁGORZATA GŁOSKOWSKA-SOŁDATOW
Uniwersytet W Białymstoku
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy, Białystok, 14–15 listopada 2014 roku
strony 226-230

BEATA GOLA, DOROTA PAULUK
Uniwersytet Jagielloński
I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863–1914/1918), Kraków, 24 października 2014 roku
strony 231-235