Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

O czasopiśmie

 

foto_walczak29 marca 2020 roku zmarł w 98. roku życia

PROF. DR HAB. MARIAN WALCZAK

wybitny historyk wychowania, redaktor naczelny
„Przeglądu Historyczno-Oświatowego”  w latach 1987–2016,
wieloletni  prezes Zarządu  Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
i dyrektor generalny Polskiej Akademii Nauk.

Serdeczne wyrazy współczucia Żonie, Synowi, Synowej i Wnuczkom
wraz z Rodzinami składają

członkowie Redakcji i Rady Naukowej
„Przeglądu Historyczno-Oświatowego”

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się w dniu 28 lipca 2020 roku o godzinie 11.00 pogrzeb
prof. Mariana Walczaka, wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
dyrektora generalnego Polskiej Akademii Nauk i redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”.
Obecna była rodzina i liczni znajomi. Przybył poczet sztandarowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zawodowy ruch nauczycielski reprezentowało kilkunastu członków, w tym prezes  Sławomir Broniarz i wiceprezes Grzegorz Gruchlik.
W pogrzebie uczestniczyło około pięćdziesięciu osób. Ich liczbę znacznie ograniczyła jednak nieustępująca pandemia. Większość uczestników uroczystości była w maseczkach, niektórzy w rękawiczkach. Przy urnie z prochami zmarłego wartę honorową zaciągnęli żołnierze z kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Obok wieńce, kwiaty, w tym okazały wieniec od Redakcji „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”. W tle żałobna melodia.

Na telebimach twarz Profesora, tak bardzo bliska, pogodna, wydająca się być żywą, taką, jaką zapamiętano
Go z ostatnich spacerów na Krakowskim Przedmieściu.

Bogactwo dokonań Profesora na polu zawodowego ruch nauczycielskiego i osiągnięć w zakresie dorobku naukowego podkreślił m.in. prezes ZNP Sławomir Broniarz i kilkoro innych mówców. Kondukt pogrzebowy poprzedziła orkiestra wojskowa i żołnierze z kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego. Przy dźwiękach melodii żałobnych złożono urnę
z prochami Zmarłego do grobu. Żołnierze oddali salwą honorową. Mogiłę pokryły wieńce i wiązanki kwiatów.

Mowy na pogrzebie prof. Mariana Walczaka w dniu 28 lipca 2020 r.:

Przegląd Historyczno-Oświatowy (ISSN 0033-2178; DOI 10.17460; Krajowy Rejestr Dzienników i Czasopism, poz. 9853), to kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania. Ukazuje się od 1947 roku.

Przegląd Historyczno-Oświatowy otrzymał 20 pkt. w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. (poz. 28369). Czasopismo jest indeksowane w bazie Erih+ (NSD Journal ID: 481654).

ICI Journals Master List 2018:  79.30
ICI Journals Master List 2019: 83.60

Kwartalnik ukazuje się dwa razy w roku – po dwa numery w każdym wydaniu.

W publikacji znajdują się:

The Journal of History and Education (ISSN 0033-2178; DOI 10.17460) is a quarterly of Polish Teachers’ Union devoted to the history of education. It has appeared since 1947.
The quarterly comes out twice a year – two issues in each edition.

The publication includes:

1. Treatises on the history of education.
2. Treatises and materials devoted to the history of teachers’ organizations and education of the Polish community abroad.
3. Materials on the history of schools and other institutions of education.
4. Profiles of outstanding educators, teachers and education workers.
5. Reviews and editor’s notes in the history of education.
6. Bibliographic studies.
7. Chronicles.

Dokumenty dotyczące powstania i pierwszych numerów czasopisma

Pierwsza strona czasopisma z zezwoleniem na składanie z 1946 roku_październik
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z zezwoleniem na składanie
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z odręcznymi zmianami
Karta ewidencyjna czasopisma z 1948 roku
Przegląd Historyczno-Oświatowy poświęcony stratom osobowym polskiego świata pedagogicznego
Spis wspomnień do piątego numeru
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru poświęconego stratom_1948r.
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru_s. 2
Spis treści jednego z pierwszych numerów czasopisma
List Tomasza Szczechury w sprawie czasopisma z 1949 roku
Strony tytułowe pierwszego numeru z 1949 roku

Źródło: Biblioteka Naukowa PAU i PAN – Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 10392.

 

„Głos  Nauczycielski” na temat badań nad historią oświaty i wychowania:

„Głos Nauczycielski” 1945 nr 4 (1 października) s. 126
„Głos Nauczycielski” 1945 nr 6 (grudzień) s. 198
„Głos Nauczycielski” 1959, nr 40 s. 1
„Głos Nauczycielski” 1946, nr 11-12 s. 174_176
„Głos Nauczycielski” 1946, nr 13 s. 206_207

 

 

UWAGA
Informujemy, że począwszy od numeru 3-4 2017 r. nie będą wypłacane honoraria dla autorów artykułów zamieszczanych w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”

 

[aktualizacja: 2020-07-29]