Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

O czasopiśmie

 

Przegląd Historyczno-Oświatowy (ISSN 0033-2178; DOI 10.17460; Krajowy Rejestr Dzienników i Czasopism, poz. 9853), to kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania. Ukazuje się od 1947 roku.

Przegląd Historyczno-Oświatowy otrzymał 20 pkt. w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. (poz. 28369). Czasopismo jest indeksowane w bazie Erih+ (NSD Journal ID: 481654).

ICI Journals Master List 2018:  79.30
ICI Journals Master List 2019: 83.60

Kwartalnik ukazuje się dwa razy w roku – po dwa numery w każdym wydaniu.

W publikacji znajdują się:

The Journal of History and Education (ISSN 0033-2178; DOI 10.17460) is a quarterly of Polish Teachers’ Union devoted to the history of education. It has appeared since 1947.
The quarterly comes out twice a year – two issues in each edition.

The publication includes:

1. Treatises on the history of education.
2. Treatises and materials devoted to the history of teachers’ organizations and education of the Polish community abroad.
3. Materials on the history of schools and other institutions of education.
4. Profiles of outstanding educators, teachers and education workers.
5. Reviews and editor’s notes in the history of education.
6. Bibliographic studies.
7. Chronicles.

Dokumenty dotyczące powstania i pierwszych numerów czasopisma

Pierwsza strona czasopisma z zezwoleniem na składanie z 1946 roku_październik
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z zezwoleniem na składanie
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z odręcznymi zmianami
Karta ewidencyjna czasopisma z 1948 roku
Przegląd Historyczno-Oświatowy poświęcony stratom osobowym polskiego świata pedagogicznego
Spis wspomnień do piątego numeru
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru poświęconego stratom_1948r.
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru_s. 2
Spis treści jednego z pierwszych numerów czasopisma
List Tomasza Szczechury w sprawie czasopisma z 1949 roku
Strony tytułowe pierwszego numeru z 1949 roku

Źródło: Biblioteka Naukowa PAU i PAN – Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 10392.

 

„Głos  Nauczycielski” na temat badań nad historią oświaty i wychowania:

„Głos Nauczycielski” 1945 nr 4 (1 października) s. 126
„Głos Nauczycielski” 1945 nr 6 (grudzień) s. 198
„Głos Nauczycielski” 1959, nr 40 s. 1
„Głos Nauczycielski” 1946, nr 11-12 s. 174_176
„Głos Nauczycielski” 1946, nr 13 s. 206_207

 

 

UWAGA
Informujemy, że począwszy od numeru 3-4 2017 r. nie będą wypłacane honoraria dla autorów artykułów zamieszczanych w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”

 

[aktualizacja: 2021-03-30]