Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Etyka publikacyjna PHO

Redakcja „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” w procesie wydawniczym, aby zachować jak najwyższe standardy,
przestrzega zasad  etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics (do pobrania tutaj).