Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Naukowa Rada Redakcyjna

 

 

zdjęcie_Bartnicka1  prof. dr hab. Kalina Bartnicka – Przewodnicząca Rady Naukowej

 

broniarz mgr Sławomir Broniarz (Zarząd Główny Związek Nauczycielstwa Polskiego)

Daszkiewicz Piotr_zdjęcie_kor. prof. PAN dr hab. Piotr Daszkiewicz (Francja) (Muséum National d’Histoire Naturelle w Paryżu)

 

Prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.  (Czechy) (Masaryk University, Department of History – Faculty of Education)

prof. dr hab. Janina KamińskaProf. dr hab. Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Kostyło Piotr Marekprof. dr hab. Piotr Kostyło (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Lorenzová Jitka doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (Czechy) (University of Chemistry and Technology Prague, Department of Education and Human Sciences)

massalski prof. dr hab. Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Delegatura IPN Kielce)

prof. dr hab. Oksana V. Ovcharuk (Ukraina) (Institute for Digitalisation of Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv)

prof. dr hab. Nataliia Seiko (Ukraina) (Instytut Pedagogiczny w Żytomierzu)

 

Aldona Prasmantaite 8prof. dr hab. Aldona Prasmantaite (Litwa) (Instytut Historii Litwy, Wilno)

 

 

smigielski_foto prof. zw. dr hab. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Litwa) (Instytut Historii Litwy, Wilno)

 

tosch prof. dr hab. Frank Tosch (Niemcy) (Universität Potsdam)

 

walasek prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

 ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

 

 

 

 

prof. PhDr Alena Vališová, Ph.D. (Czechy) (Vysoká škola chemicko-technolgická v Praze Ústav učitelství a humanitních věd)

 

[aktualizacja 2023-07-16]