Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Naukowa Rada Redakcyjna

 

 

zdjęcie_Bartnicka1  prof. dr hab. Kalina Bartnicka – Przewodnicząca Rady Naukowej

 

broniarz mgr Sławomir Broniarz

Daszkiewicz Piotr_zdjęcie_kor. prof. PAN dr hab. Piotr Daszkiewicz (Francja)

 

prof. dr hab. Janina KamińskaProf. dr hab. Janina Kamińska

dr hab. Kostyło Piotr Marekdr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz.

 

DOC. PhDr. Jitka Lorenzová

massalski prof. dr hab. Adam Massalski

 

Aldona Prasmantaite 8prof. dr hab. Aldona Prasmantaite (Litwa)

 

 

smigielski_foto prof. zw. dr hab. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Litwa)

 

tosch prof. dr hab. Frank Tosch (Niemcy)

 

walasek prof. dr hab. Stefania Walasek

 

prof. PhDr Alena Vališová

 

 ks. prof. dr hab. Edward Walewander

 

 

[aktualizacja 2022-03-02]