Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy Rok II 1(5) 1947

PHO R. II numer 1(5) (s. 1-58)
PHO R. II numer 1(5) (s. 59-134)
PHO R. II numer 1(5) (s. 135-182)