Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Aktualny numer

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2023 [pobierz]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI: Egzystencjalne i edukacyjne skutki pandemii (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.01)
STRONY 7–17

KAZIMIERZ PRZYSZCZYPKOWSKI: The human condition and the condition of the humanities in the mutilated world (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.02)
STRONY 18–35

JERZY NIKITOROWICZ: Edukacja międzykulturowa w kontekście problemów etniczno-narodowych i religijno-wyznaniowych I Rzeczypospolitej (DOI:
10.17460/PHO_2023.1_2.03)
STRONY 36–54

ANNA SZAFRAŃSKA, BARBARA KUBICZEK, HYNEK BÖHM: Pogranicze polsko-czeskie jako przestrzeń budowania współpracy transgranicznej (DOI:
10.17460/PHO_2023.1_2.04)
STRONY 55–67

EWA OGRODZKA-MAZUR, ANNA SZAFRAŃSKA: Od grupy badawczej do szkoły naukowej. Cieszyńska Naukowa Szkoła Badań Kultury i Oświaty Pogranicza (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.05)
STRONY 68–79

BARBARA GRABOWSKA, EWA OGRODZKA-MAZUR: Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej: dotychczasowe doświadczenia, problemy, perspektywy (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.06)
STRONY 80–93

IVA ČERVENKOVÁ, ALENA VALIŠOVÁ, MAREK VÁCLAVÍK: The most common myths about the ideal teacher – prejudices and reality (DOI: 10.17460/
PHO_2023.1_2.07)
STRONY 94–100

MIROSLAVA KOVAŘÍKOVÁ: Security issues in the context of ongoing curriculum revision in the Czech Republic (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.08)
STRONY 101–109

 

MATERIAŁY
IWONA CZARNECKA: Sprawozdanie z uroczystości nadania godności doktora honoris causa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie panu profesorowi Wasylowi Grygorowiczowi Kremieniowi (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.09)
STRONY 110–116

EDWARD WALEWANDER: Tradycje Świąt Bożego Narodzenia dawniej i w epoce postmoderny
STRONY 117–121

 

SYLWETKI
WIKTOR SZYMBORSKI: Jan Hulewicz (1907–1980) – profesor, społecznik, ludowiec (DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.10)
STRONY 122–167

WITOLD CHMIELEWSKI: Celestyna Orlikowska (1892–1976) – pedagog, przyrodnik i harcerka(DOI: 10.17460/PHO_2023.1_2.11)
STRONY 168–184

 

RECENZJE

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Alicja Sztylko: Polskie lalki celuloidowe, Wrocław 2022, s. 274 – MONIKA NAWROT-BOROWSKA
STRONY 185–190

Ks. Edward Walewander: Przeminęło w mgnieniu oka. Obrazki z życia, Lublin 2022, s. 210 – JERZY DOROSZEWSKI
STRONY 191–194

Aktualizacja 2023-09-310