Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy numer 3-4 2015

 

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2015 (całość)

STRONA TYTUŁOWA
STRONA REDAKCYJNA
SPIS TREŚCI

JERZY DOROSZEWSKI
Członek Rady Redakcyjnej
„Przeglądu Historyczno-Oświatowego”
W 110-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego
strony 7-23
DOI:10.17460/2015.3_4.01

EUGENIA KARCZ-TARANOWICZ
Uniwersytet Opolski
Geneza stowarzyszeń nauczycielskich na ziemiach polskich
strony 24-40
DOI: 10.17460/2015.3_4.02

JAN RYŚ, RYSZARD ŚLĘCZKA
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Nauczycielski ruch związkowy do odzyskania niepodległości w 1918 roku
strony 41-56
DOI: 10.17460/2015.3_4.03

WIESŁAW JAMROŻEK
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Problemy organizacji i ustroju szkolnictwa na kongresach pedagogicznych w Drugiej Rzeczypospolitej
strony 57-71
DOI: 10.17460/2015.3_4.04

TERESA GUMUŁA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Aktywność wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego (1905–2015)
strony 72-98
DOI: 10.17460/2015.3_4.05

IWONNA MICHALSKA
Uniwersytet Łódzki
Międzywojenne periodyki Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci jako pomoc w pracy szkolnej
strony 99-112
DOI: 10.17460/2015.3_4.06

ELŻBIETA MAGIERA
Uniwersytet Szczeciński
Kursy nauczycielskie w Brodach (1929–1934)
strony 113-125
DOI: 10.17460/2015.3_4.07

WITOLD CHMIELEWSKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zrzeszenie Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii wobec kraju (1941–1946)
strony 126-147
DOI: 10.17460/2015.3_4.08

EDYTA KAHL-ŁUCZYŃSKA
Uniwersytet Zielonogórski
Adaptacja oświatowej działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego do nowych podstaw ideowopolitycznych edukacji w Polsce Ludowej
strony 148-166
DOI: 10.17460/2015.3_4.09

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA
Uniwersytet w Białymstoku
Oblicze ideowe nauczycielskiego ruchu związkowego na Białostocczyźnie w pierwszych latach odbudowy kraju
strony 167-189
DOI: 10.17460/2015.3_4.10

IZABELA BOŻYK
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Sylwetka Marii Opielińskiej – nauczycielki, dyrektorki, działaczki ZNP i TON
strony 190-211
DOI: 10.17460/2015.3_4.11

MAREK JAKUBIAK
Politechnika Warszawska
Stulecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej – sto lat misji uczelni
strony 212-232
DOI: 10.17460/2015.3_4.12