Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2021

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2021 (pobierz)

okladka PHO nr 3-4_2021_druk_grzbiet 9mm[25788]_page-0001

STRONY TYTUŁOWE
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ALDONA PRAŠMANTAITĖ: Szkoły średnie w 1803 roku na obszarach Wileńskiego Okręgu Szkolnego zlecone do inspekcji Franciszkowi Ksaweremu Michałowi Bohuszowi (1746–1820) (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.01)
STRONY 7–29

JUSTYNA WOJNIAK: „Szkoła filarem Republiki”. Proces profesjonalizacji zawodu nauczycielskiego w Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.02)
STRONY 30–49

JAN RYŚ: Udział galicyjskich związków zawodowych nauczycieli w organizacji wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.03)
STRONY 50–60

STEFANIA WALASEK: Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w II Rzeczpospolitej na przykładzie Kuratoriów Okręgów Szkolnych: Lwowskiego i Wileńskiego (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.04)
STRONY 61–79

SYLWIA ROMANOWSKA-JONIO: Przenikanie myśli pedagogicznej Marii Montessori do współczesnej edukacji zintegrowanej (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.05)
STRONY 80–95

JAN STANISŁAW WOJCIECHOWSKI: Profesor Halina Taborska w Pułtusku, czyli ostatni inteligencki „zajazd” na Mazowszu (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.06)
STRONY 96–106

EDWARD WALEWANDER: Dziecko w historii zbawienia
STRONY 107–117

MATERIAŁY

MIKOŁAJ BRENK, KONRAD NOWAK-KLUCZYŃSKI: Profesor Wiesław Jamrożek (1954–2021) – pedagog, historyk wychowania (DOI: 10.17460/PHO_2021.3_4.07)
STRONY 118–133

ZBYSZKO MELOSIK: Pożegnanie
STRONY 134–135

AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA: Pożegnanie
STRONY 136–139

KATARZYNA SADOWSKA: Tacie na do widzenia
STRONY 140–142

BOGUSŁAW ŚLIWERSKI: Pożegnanie Profesora Wiesława Jamrożka
STRONY 143–145

KAROL POZNAŃSKI: Profesor Wiesław Jamrożek (1954–2021). Wspomnienie (DOI: 10.17460 /PHO_2021.3_ 4.08)
STRONY 146–149

SYLWETKI

EWA KULA: Stanisław Antoni Majewski (1944–2020). Wspomnienie (DOI: 10.17460/PHO_2021.3 _4.09)
STRONY 150–157

RECENZJE
Ks. Edward Walewander: Szkoła w dobie eksperymentu, Lublin 2021, s. 265 – ELŻBIETA ORZECHOWSKA
STRONY 158–162

Der fall des eisernen vorhangs 1989 und die folgen. Europäische pädagogische perspektiven, red. H. Schluss, H. Holzapfel, Ch. Andersen, H. Ganser, Wien 2021, s. 191 – DARIUSZ STĘPKOWSKI
STRONY 163–167

KRONIKA

Sprawozdanie z VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce – mapowanie pola badawczego, Kraków, 22 września 2021 roku– DOMINIKA JAGIELSKA
STRONY 168–170

Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej Losy nauczycieli polskich w czasie II wojny światowej: ogląd historyczno- -prawny i współczesne wyzwania pedagogiczne, Gdańsk, 5 października 2021 roku – PIOTR KOSTYŁO
STRONY 171–174

Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Olsztyn, 25 października 2021 roku – JOANNA DZIEKOŃSKA
STRONY 175–177

Data druku numeru: 2021-12-30

Data udostępnienia numeru na stronie internetowej: 2021-12-28

Aktualizacja [2022-01-05]