Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2020

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2020 [pobierz]
okladka PHO nr 3-4_2020_druk-1

STRONA TYTUŁOWA
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
KALINA BARTNICKA: Profesorowi Józefowi Miąso – z okazji jubileuszu (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.01)
strony: 7–29
JÓZEF MIĄSO: Moja droga do matury (1944–1950) (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.02)
strony: 30–53
WIKTOR KRAJNIAK: Elementarne szkolnictwo katolickie na Śląsku w latach 1740–1830 (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.03)
strony: 54–65
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI: Zapomniany ideał wszechstronnego wychowa­nia. Ruch sokoli w dwudziestoleciu międzywojennym (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.04)
strony: 66–82
JERZY DOROSZEWSKI: Eliminowanie nauczycieli ukraińskich ze szkolnictwa­ na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939 (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.05)
strony: 83–96
ALEKSANDRA FELINIAK: Popularyzacja metody Marii Montessori na łamach czasopisma „Wychowanie Przedszkolne”  (1925–1939)  (DOI:  10.17460/PHO_2020.3_4.06)
strony: 97–125
ANETA JARZĘBIŃSKA: Kształcenie i szkolenie kursowe osób osadzonych w latach 1999–2020 (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.07)
strony: 126–143
ANNA KRÓLIKOWSKA, BEATA TOPIJ-STEMPIŃSKA, ANDRZEJ PAWEŁ BIEŚ SJ: Ksiądz Profesor Ludwik Grzebień SJ (1939–2020). Mistrz w służbie nauki (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.08)
strony: 144–159

SYLWETKI
JOANNA TRZASKALIK: Piotr Kowolik (1946–2020). In memoriam (DOI:10.17460/PHO_2020.3_4.09)
strony: 160–171
TERESA ZANIEWSKA: Profesor Jan Kielanowski (1910–1989). Uczony – humanista – wychowawca (DOI: 10.17460/PHO_2020.3_4.10)
strony: 172–188

RECENZJE
Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska: Z myślą o niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego, Toruń 2019, s. 217 – ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
strony: 189–192
Grażyna Karolewicz: Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów, Lublin 2020, s. 75 – KS. EDWARD WALEWANDER
strony: 193–194
Beata Topij-Stempińska: Uczniowie jezuickich instytucji edukacyjnych w Galicji w XIX wieku. Portret zbiorowy, Kraków 2019, s. 440 – DARIUSZ STĘPKOWSKI
strony: 195–199
Piotr Gołdyn: Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku. Sprawozdania szkolne – protokoły rad pedagogicznych – kroniki szkolne, Poznań 2019, s. 180 – KS. EDWARD WALEWANDER
strony: 200–202

KRONIKA
JOANNA ELŻBIETA DĄBROWSKA: Sprawozdanie z VII Walnego Zebrania Towarzystwa Historii Edukacji, Warszawa, 13 stycznia 2020 roku
strony: 203–206
ANNA WŁOCH: Sprawozdanie z konferencji naukowej Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje, 16 października 2020 roku
strony: 207–210
BEATA GOLA: VI Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Teoria i praktyka wychowania katolickiego między rokiem 1939 a Soborem Watykańskim II, 6 listopada 2020 roku
strony: 211–214

[modyfikacja 2020-12-20]