Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2019

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2019 [pobierz]

okladka PHO nr 3-4_2019_druk-1

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

Content

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
RAMUNĖ ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ: Child education in the family of Michał Kleofas Ogiński (1765–1833) (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.01)
strony 7-21
PAWEŁ ŚPICA: Obszary działalności patriotycznej i edukacyjnej Polek w Prusach Zachodnich w latach 1848–1920 (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.02)
strony 22–45
BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR: Kształtowanie się języka naukowego pedagogiki na przykładzie manifestu pedagogicznego Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie Janusza Korczaka (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.03)
strony 46–62
WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ: Zrozumieć sens wychowania. Leopold Blaustein o istocie działalności wychowawczej (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.04)
strony 63–75
JAN WNĘK: Rola i znaczenie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu (1929) w popularyzacji pozaszkolnej oświaty rolniczej dorosłych (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.05)
strony 76–90
ALINA SZWARC: Treści kształcenia jako element programu szkolnego w poglądach wybitnych pedagogów pierwszej połowy XX wieku (DOI: 10.17460/
PHO_2019.3_4.06)
strony 91–99
EDYTA KAHL-ŁUCZYŃSKA: Wokół historii nauk społecznych – studium ich formowania w aspekcie ideologiczno-politycznym (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.07)
strony 100–117

MATERIAŁY
 
JÓZEF MIĄSO: Zapisane w pamięci. Fragment autobiografii
strony 118–137

SYLWETKI
 
TERESA ZANIEWSKA: Profesor Jan Radomski (1898–1977). Pedagog i działacz oświatowy (DOI: 10.17460/PHO_2019.3_4.08)
strony 138–149

RECENZJE
Zygmunt Zieliński: Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek? Rzecz o reformach oświaty i nauki, Toruń 2019, s. 146 –
KS. EDWARD WALEWANDER
strony 150–153
Barbara Techmańska: Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, Łomianki 2018, s. 380 – MAREK BIAŁOKUR
strony 154–159
Olga Zamecka-Zalas: Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948–1989, Piotrków Trybunalski 2019, s. 258 – KS. EDWARD WALEWANDER
strony 160–162

KRONIKA
 
ELŻBIETA GORLOFF: Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji sześćdziesięciolecia pedagogiki gdańskiej (1958–2018), Gdańsk, 15–16 października 2018 roku
strony 163–167
BEATA GOLA, DOROTA PAULUK: V Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką (1939–1945), Kraków, 31 maja 2019 roku
strony 168–170
ADAM WINIARZ: Jubileuszowe wydawnictwa Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
strony 171–173

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
ANDRZEJ MEISSNER, ARTUR KONOPACKI, RYSZARD ŚLĘCZKA:
Zaproszenie do współpracy
strony 174

 

 

modyfikacja [2020-06-27]