Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4 2017

STRONA TYTUŁOWA I REDAKCYJNA
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I MATERIAŁY JUBILEUSZOWE
SŁAWOMIR BRONIARZ
Życzenia jubileuszowe
STRONY: 7–8

WITOLD CHMIELEWSKI
70 lat „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”
STRONY: 9–23
DOI: 10.17460/2017.3_4.01

WITOLD CHMIELEWSKI
Działalność Funduszu Kultury Narodowej na Obczyźnie w latach 1939–1947
STRONY: 24–43
DOI: 10.17460/2017.3_4.02

WIESŁAW THEISS
Listy Jana Hulewicza do Ryszarda Wroczyńskiego z 1959 r.
STRONY: 44–69
DOI: 10.17460/2017.3_4.03

ADAM MASSALSKI
Mój Mistrz – profesor Jan Hulewicz (1907–1980)
STRONY: 70–76

TERESA GUMUŁA
Profesor Marian Walczak – redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” w latach 1988–2016
STRONY: 77–87

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ
Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974) zasługi w awansie akademickim pedagogiki – opiniotwórczy głos Uczonego
STRONY: 88–104
DOI: 10.17460/2017.3_4.04

JAN RYŚ
Oblicze społeczne i ideowe galicyjskich organizacji nauczycielskich z początku XX wieku
STRONY: 105–121
DOI: 10.17460/2017.3_4.05

PIOTR GOŁDYN
Konkurs na odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego (1932 rok)
STRONY: 122–135
DOI: 10.17460/2017.3_4.06

GRZEGORZ MICHALSKI
Problem instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w relacjach „Dziennika Łódzkiego” z lat 1884–1892
STRONY: 136–149
DOI: 10.17460/2017.3_4.07

IWONNA MICHALSKA
Sprawy szkolnictwa, nauczycieli i uczniów w łódzkim dzienniku „Ilustrowana Republika” w latach 1925-1939
STRONY: 150–168
DOI: 10.17460/2017.3_4.08

HANNA MARKIEWICZOWA
Stan oświaty i opieki na warszawskiej Pradze w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości w świetle czasopisma „Echo Pragi”
STRONY: 169–179
DOI: 10.17460/2017.3_4.09

BARBARA SURMA
Sviluppo e ricezione dell’idea di educazione montessoriana in Polonia
STRONY: 180–195
DOI: 10.17460/2017.3_4.10

TERESA ZANIEWSKA
Państwowe Gimnazjum i Liceum w Alessano (1945-1946). Z dziejów szkolnictwa 2. Korpusu Polskiego we Włoszech
STRONY: 196–211
DOI: 10.17460/2017.3_4.11

MATERIAŁY
KAROL POZNAŃSKI
Raport ministra Oświecenia Narodowego Awraama Norowa z wizytacji szkół Okręgu Naukowego Warszawskiego w 1856 roku – część II
STRONY: 212–227

KRONIKA
JOANNA FALKOWSKA
Sprawozdanie z konferencji naukowej Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani
STRONY: 228–231

MIKOŁAJ BRENK, KONRAD NOWAK-KLUCZYŃSKI
50 lat Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
STRONY: 232–238

TERESA GUMULA, JOANNA NOWAK
Bibliografia zawartości „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” za lata 2007–2017
STRONY: 239–282
DOI: 10.17460/2017.3_4.12

[aktualizacja 2018-01-03]