Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1949 Rok I Nr 2

PHO_1949_s. 1_118
PHO_1949_s. 119-232
PHO_1949_s. 233-373
PHO_1949_s. 374-390

Źródło: Biblioteka Naukowa PAU i PAN – Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 9222; sygn. 9223.

[aktualizacja: 2017-10-29]