Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2021

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

PHO nr 1-2_2021

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2021 [pobierz]

STRONA TYTUŁOWA I REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
JOLANTA KARBOWNICZEK: Edukacja zintegrowana na przestrzeni wiekówJOLANTA KARBOWNICZEK: Edukacja zintegrowana na przestrzeni wieków (DOI: 10.17460/PHO_2021.1_2.01)
STRONY 7–28

KRYSTYNA DURAJ-NOWAKOWA: Profesjonalizowanie nauczycieli i pedagogów na przykładzie prac Piotra Kowolika. In memoriam (DOI: 10.17460/ PHO_2021.1_2.02)
STRONY 29–38

PAULINA WĘŻNIEJEWSKA: Czy treścią ich życia wciąż może być nauka? O tym, kim nie jest, a kim się staje profesor uniwersytetu w dobie współczesności (DOI: 10.17460/PHO_2021.1_2.03)
STRONY 39–52

KS. EDWARD WALEWANDER: Duchowość w procesie wychowawczym
STRONY 53–59

MATERIAŁY
ANDRZEJ MEISSNER, RYSZARD ŚLĘCZKA: Współcześni twórcy historii wychowania. Z badań nad historią wychowania jako dyscypliną naukową (DOI: 10.17460/PHO_2021.1_2.04)
STRONY  60–89

WITOLD CHMIELEWSKI: W rocznicę pożegnania Profesora Mariana Walczaka. Wspomnienia, refleksje (DOI: 10.17460/PHO_2021.1_2.05)
STRONY  90–106

SYLWETKI
JOANNA MADALIŃSKA-MICHALAK: Marian Walczak (1923–2020) – w służbie nauce, nauczycielom i edukacji (DOI: 10.17460/PHO_2021.1_2.06)
STRONY 107–118

RECENZJE
Profesorowi Karolowi Poznańskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. H. Cieśla, Warszawa 2021, s. 88 – KS. JAN NIEWĘGŁOWSKI
STRONY 119–121

Ks. Zygmunt Zieliński: Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci, Warszawa 2020, s. 872 – KS. EDWARD WALEWANDER
STRONY 122–125

Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów. Franciszek Machalski, wstęp i oprac. K. Paraskiewicz i K. Paraskiewicz, Kraków 2016, s. 247 – ALEKSANDER GŁOGOWSKI
STRONY  126–130

Ks. Czesław Galek: Zagrożenia i szanse wychowania na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Zamość 2020, s. 382 – KS. EDWARD WALEWANDER
STRONY 131–134

Witold Jan Chmielewski: Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku, Kraków 2019, s. 278 – HANNA MARKIEWICZ
STRONY 135–137

Leszek Pawelski: Ja, belfer. Życie i działalność naukowo-badawcza oraz społeczna z pedagogiką w tle, Szczecinek 2020, s. 344 – MARCIN ROZMARYNOWSKI
STRONY 138–140

KRONIKA
Sprawozdanie z zebrania naukowego Towarzystwa Historii Edukacji Spotkania z historią edukacji: Współczesne koncepcje historii wychowania, 25 marca 2021 roku – KATARZYNA DORMUS
STRONY 141–146

Sprawozdanie z konferencji naukowej Człowiek dorosły i jego uczenie się. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje, 10 maja 2021 roku – MIROSŁAW ŁAPOT
STRONY  147–150

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem, Białystok, 24–25 maja 2021 roku – AGNIESZKA SUPLICKA
STRONY 151–155