Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2019

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported autorstwa 3.0 Polska.

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2019 [pobierz]
Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2019

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

KATARZYNA BUCZEK, JANINA KAMIŃSKA: Działalność naukowo-dydaktyczna profesor Kaliny Bartnickiej
(DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.01)
strony 7-27

KAROL POZNAŃSKI: Od profesorów Łukasza Kurdybachy i Józefa Miąso do Kaliny Bartnickiej, czyli o półwiecznej tradycji zespołowych badań w PAN nad historią wychowania (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.02)
strony 28-35

JUSTYNA ŁUKASZEWSKA-HABERKOWA: Theologia controversa in the 16th c. Jesuit schools of the Polish-Lithuanian Commonwealth as a tool of the Counter Reformation (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.03)
strony 36-46

KATARZYNA DORMUS: The beginnings of the institutionalization of pedagogy in Cracow (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.04)
strony 47-59

ANNA WŁOCH: The development of teacher`s education in England in the 19TH century (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.05)
strony 60-75

KRZYSZTOF JAKUBIAK, MONIKA NAWROT-BOROWSKA: Nauczanie domowe na ziemiach polskich doby zaborów – refleksja pedagogiczna i praktyka edukacyjna (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.06)
strony 76-100

DOROTA GRABOWSKA-PIEŃKOSZ: Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1906) wobec edukacji kobiet w zaborze austriackim (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.07)
strony 101-114

EWA BARNAŚ-BARAN, MARIA RADZISZEWSKA: Działalność kulturalno-oświatowa Polonii w Rumunii na przykładzie Czerniowiec i Suczawy (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.08)
strony 115-133

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA: Polski Biały Krzyż i jego udział w walce z analfabetyzmem w wojsku w II Rzeczypospolitej
(DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.09)
strony 134-152

JERZY DOROSZEWSKI: Wykorzystywanie szkoły do polonizacji społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939 (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.10)
strony 153-173

ELŻBIETA MAGIERA: Współpraca szkoły powszechnej z domem w Polsce okresu międzywojennego na łamach „Głosu Nauczycielskiego” (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.11)
strony 174-191

ELEONORA SAPIA-DREWNIAK: „Oświata Pozaszkolna” – pierwsze czasopismo andragogiczne w II Rzeczypospolitej (1921–1923) (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.12)
strony 192-203

WIESŁAWA LEŻAŃSKA: Edukacja obywatelska w szkołach średnich ogólnokształcących w Polsce międzywojennej
(DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.13)
strony 204-223

MAGDALENA GIBIEC: Wokół akcji plebiscytowej i antyszkolnej. Spór o język i tożsamość ukraińską na terenie Okręgu Szkolnego Lwowskiego w latach 1932–1935 (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.14)
strony 224-246

MATERIAŁY

EDWARD WALEWANDER: Biografistyka pedagogiczna i jej przekaz (DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.15)
strony 247-256

MONIKA WIŚNIEWSKA: Edukacja polonijna po II wojnie światowej – stan badań
(DOI: 10.17460/PHO_2019.1_2.16)
strony 257-284

RECENZJE

Sabina Bober: Polskość w obliczu zagrożeń. Od rozbiorów do niepodległości, Warszawa 2018, s. 308
– KS. EDWARD WALEWANDER
strony 285-287

Teresa Zaniewska: Pan na zamku Muri. Zygmunt Stankiewicz (1914–2010). Żołnierz – artysta – myśliciel, Warszawa 2018, s. 176 – TOMASZ BORECKI
strony 288-290

Polska i Polacy w poezji rosyjskiej, wiersze wybrał i przełożył J. Orłowski, Lublin 2018, s. 112 – KS. ZYGMUNT ZIELIŃSKI
strony 291-293

Sto lat polskiej oświaty (1918–2018), red. H. Markiewiczowa i I. Czarnecka, Warszawa 2019, s. 366 – JANUSZ SMYKOWSKI
strony 294-298

Wiesław Kowalski: Wioski Dziecięce SOS – idea i zmiany, Lublin 2018, s. 250 – JERZY DOROSZEWSKI
strony 298-299

Polska. Eseje o stuleciu, Olszanica 2018, s. 343 – LUDWIK MALINOWSKI
strony 300-302

KRONIKA

CZESŁAW S. BARTNIK: Pedagog piszący „ikonę”
strony 303-305

ANNA WŁOCH, JUSTYNA WOJNIAK: Sprawozdanie z konferencji naukowej w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919–2019): Przemiany szkoły polskiej XVIII–XXI wiek, Kraków, 1–2 kwietnia 2019 roku
strony 306-312

 

 

[modyfikacja 2019-07-02]