Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2018

 

Okładka_JPG

Strona tytułowa i redakcyjna
Spis treści
Content

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ZBIGNIEW ŻÓŁCIŃSKI
Władza rodzicielska ojca w świetle polskiej literatury pedagogicznej Oświecenia
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.01
STRONY: 7-28

MARZENNA MAGDA-ADAMOWICZ
Rozwój polskiej myśli pedeutologicznej
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.02
STRONY: 29–44

IRENEUSZ SADURSKI
Pochodzenie społeczne uczniów Gimnazjum (Liceum) Lubelskiego w latach 1832–1864
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.03
STRONY: 45–74

MIROSŁAW ŁAPOT
Sprawy dyscyplinarne Władysława Seredyńskiego (1841–1893) – nieznana karta z dziejów nauczycielstwa galicyjskiego
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.04
STRONY: 75–89

PAWEŁ ŚPICA
Pensje dla panien polskich w Prusach Zachodnich w połowie XIX w.
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.05
STRONY: 90–108

WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ
Seminarium Pedagogiczne Mariana Massoniusa – między filozofią a pedagogiką
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.06)
STRONY: 109–121

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA
Nauczyciele w odrodzeniu Polski i człowieka w narracji Stanisława Mauersberga (1924–2012)
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.07)
STRONY: 122–138

DOMINIKA JAGIELSKA
Kierunki rozwoju koncepcji wychowania obywatelskiego w Polsce po II wojnie światowej – wprowadzenie do problematyki
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.08
STRONY: 139–162

DANUTA KAMILEWICZ-RUCIŃSKA
Polskie szkolnictwo na Litwie po II wojnie światowej do końca XX w.
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.09
STRONY: 163–180

KS. MICHAŁ JĘDRZEJSKI
Educational activity of the Sisters of the Resurrection in Czestochowa in the years 1991–2016
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.10
STRONY: 181–194

MATERIAŁY
MAŁGORZATA JANAS CSSF
Społeczno-edukacyjna działalność Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Warszawie w latach 1854–1864
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.11
STRONY: 195–213

BEATA TOPIJ-STEMPIŃSKA
Kasata zakonu jezuitów w polskiej historiografii XX wieku i w początkach XXI wieku
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.12
STRONY: 214–231

WITOLD CHMIELEWSKI
Seminarium w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.13
STRONY: 232–239

SYLWETKI
TERESA ZANIEWSKA
Dr Władysław Drobny (1900–1989). Organizator szkolnictwa polskiego w Szwajcarii w czasie II wojny światowej
DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.14
STRONY: 240–261

RECENZJE
IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA
Bogusław Śliwerski: Książki (nie)godne czytania? Kraków 2017, s. 240
STRONY: 262–265

HANNA MARKIEWICZOWA
Władysława Szulakiewicz: Nauczyciele i ich edukacja W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Toruń 2017, s. 337–266
STRONY: 266–269

DOROTA GRABOWSKA-PIEŃKOSZ
Władysława Szulakiewicz: Nauczyciele i ich edukacja W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Toruń 2017, s. 337–270
STRONY: 270–275

LUDWIK MALINOWSKI
Ustawy Kommissyi Edukacyi Narodowej dla Stanu Akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane, red. nauk. K. Bartnicka, Warszawa 2015
STRONY: 276–280

EDWARD WALEWANDER
Witold Jan Chmielewski: Zwalczanie wychowania religijnego w szkołach w latach 1944–1950, Kraków 2017, s. 286–281

EDWARD WALEWANDER
Monika Głazik: Ostatni Pan na Bychawie Antoni Budny (1861-1943), Bychawa 2014, s. 272
STRONY: 284–286

JERZY KUZICKI
Iwona H. Pugacewicz: Batignolles 1842–1874 Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa 2017, s. 701
STRONY: 287–297

URSZULA WRÓBLEWSKA
Agnieszka Suplicka: Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej, Białystok 2015, s. 468
STRONY: 298–301

JERZY DOROSZEWSKI
Ireneusz Sadurski: IX Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972–2017, Lublin 2017, s. 377
STRONY: 302–303

KRONIKA

BEATA GOLA, DOROTA PAULUK
IV Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2017: ku obszarom społecznym, Kraków, 2 marca 2018 roku
STRONY: 304–307

[aktualizacja: 2018-07-10]