Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

PHO 1-2 2020

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unportedokladka PHO nr 1-2_2020_druk1

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2020 [pobierz]

SPIS TREŚCI

CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

WITOLD CHMIELEWSKI: Profesor Marian Walczak. In memoriam (1923–2020) (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.01)
strony: 9–19

ANASTASIIA KHELENIUK, YURIY PLYSKA: Ostroh Academy: the history and tradition (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.02)
strony 20–40

WIESŁAWA LEŻAŃSKA: Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce do roku 1939 (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.03)
strony 41–60

DARIUSZ STĘPKOWSKI: Herbart o sztuce studiowania (DOI: 10.17460/ PHO_2020.1_2.04)
strony 61–77

KATARZYNA PLUTECKA: The thought and practice pedagogical of Jan Siestrzyński (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.05)
strony 78–88

MAREK BIAŁOKUR: Nie tylko prezydent. Szkolne i studenckie lata w biografii Gabriela Narutowicza (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.06)
strony 89–109

ALEKSANDRA FELINIAK: Popularisation of the froebelian approach to kindergarten education in “Wychowanie Przedszkolne” (1925–1939) (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.07)
strony 110–129

KINGA LISOWSKA: Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku (1916–1939). Wybrane aspekty działalności (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.08)
strony 130–143

KATARZYNA ZALAS: Organizacja, struktura i funkcjonowanie szkolnictwa powszechnego w Częstochowie w latach 1918–1939 (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.09)
strony 144–166

ANNA SIEKIERSKA: The research over the development of the group of teachers in Gdynia’s primary schools in the years 1945–1956 (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.10)
strony 167–191

ELWIRA JOLANTA KRYŃSKA: Między wspólnotą a korporacją. Akademicka wolność uniwersytetu (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.11)
strony 192–204

MATERIAŁY

ANDRZEJ MEISSNER, RYSZARD ŚLĘCZKA: Zachowani w pamięci. Wykaz zmarłych historyków wychowania od XVIII do XXI wieku (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.12)
strony 205–236

SYLWETKI

AGNIESZKA SUPLICKA: Działalność pedagogiczna Marii Kolendo (1894–1980) na rzecz popularyzowania wiedzy historycznej (DOI: 10.17460/PHO_2020.1_2.13)
strony 237–249

Errata do artykułu Agnieszki Suplickiej- s. 237

RECENZJE

Izabela Bożyk: Maria Opielińska. Biografia, Kielce 2017, s. 174 – ADAM MASSALSKI
strony 250–258

Krzysztof Uściński: „Nauczyciel przedwojenny”. Narodziny i rozkwit mitu, Wrocław 2019, s. 441 – MAREK BIAŁOKUR
strony 259–269

[modyfikacja 2020-06-29]