Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dokumenty dotyczące powstania i pierwszych numerów Przeglądu Historyczno-Oświatowego

Pierwsza strona czasopisma z zezwoleniem na składanie z 1946 roku_październik
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z zezwoleniem na składanie
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z odręcznymi zmianami
Karta ewidencyjna czasopisma z 1948 roku
Przegląd Historyczno-Oświatowy poświęcony stratom osobowym polskiego świata pedagogicznego
Spis wspomnień do piątego numeru
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru poświęconego stratom_1948r.
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru_s. 2
Spis treści jednego z pierwszych numerów czasopisma
List Tomasza Szczechury w sprawie czasopisma z 1949 roku

 

Źródło:Biblioteka Naukowa PAU i PAN – Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 10392.