O czasopiśmie

Przegląd Historyczno-Oświatowy (ISSN 0033-2178; DOI 10.17460), to kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania. Ukazuje się od 1947 roku.

Kwartalnik ukazuje się dwa razy w roku – po dwa numery w każdym wydaniu.

W publikacji znajdują się:

  1. Rozprawy z historii oświaty i wychowania
  2. Rozprawy i materiały poświęcone dziejom organizacji nauczycielskich oraz oświacie polonijnej
  3. Materiały do dziejów szkół i innych placówek naukowych
  4. Sylwetki wybitnych pedagogów, nauczycieli i pracowników oświatowych
  5. Recenzje i noty wydawnictw z zakresu historii oświaty i szkolnictwa
  6. Opracowania bibliograficzne

 

Dokumenty dotyczące powstania i pierwszych numerów czasopisma

Pierwsza strona czasopisma z zezwoleniem na składanie z 1946 roku_październik
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z zezwoleniem na składanie
Spis treści pierwszego numeru czasopisma z odręcznymi zmianami
Karta ewidencyjna czasopisma z 1948 roku
Przegląd Historyczno-Oświatowy poświęcony stratom osobowym polskiego świata pedagogicznego
Spis wspomnień do piątego numeru
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru poświęconego stratom_1948r.
Spis wspomnień opracowanych dla piątego numeru_s. 2
Spis treści jednego z pierwszych numerów czasopisma
List Tomasza Szczechury w sprawie czasopisma z 1949 roku
Strony tytułowe pierwszego numeru z 1949 roku

Źródło: Biblioteka Naukowa PAU i PAN – Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 10392.

 

„Głos  Nauczycielski” na temat badań nad historią oświaty i wychowania:

„Głos Nauczycielski” 1945 nr 4 (1 października) s. 126
„Głos Nauczycielski” 1945 nr 6 (grudzień) s. 198
„Głos Nauczycielski” 1959, nr 40 s. 1
„Głos Nauczycielski” 1946, nr 11-12 s. 174_176
„Głos Nauczycielski” 1946, nr 13 s. 206_207

 

 

UWAGA
Informujemy, że począwszy od numeru 3-4 2017 r. nie będą wypłacane honoraria dla autorów artykułów zamieszczanych w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”

 

[aktualizacja: 2018-10-08]