Przegląd Historyczno-Oświatowy
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego

Aktualny numer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 2022 (pobierz)

STRONA TYTUŁOWA
SPIS TREŚCI
CONTENT

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
KAMILA PYTOWSKA, ANITA GARBAT: Wokół funkcjonowania uniwersytetów dawniej i dziś – wybrane problemy na przykładzie polskim (DOI: 10.17460/PHO_2022.1_2.01)
STRONY 7–21

KATARZYNA DORMUS: Problemy edukacyjne w publicystyce okresu Sejmu Czteroletniego (1788–1792) (DOI: 10.17460/PHO_2022.1_2.02)
STRONY 22–46

JUSTYNA WOJNIAK: Different paths, one goal: American pedagogy as a scientific discipline in the first decades of its development (DOI: 10.17460/PHO_2022.1_2.03)
STRONY 47–64

ELEONORA SAPIA-DREWNIAK: Profesor Józef Półturzycki – polski andragog, dydaktyk, nauczyciel (1934–2021) (DOI: 10.17460/PHO_2022.1_2.04)
STRONY 65–74

ROMUALD GRZYBOWSKI: Prof. dr hab., dr h.c. Lech Marian Mokrzecki (1935–2021): uczony – artysta – człowiek. Szkic do biografii (DOI: 10.17460/PHO_2022.1_2.05)
STRONY 75–100

MATERIAŁY
KALINA BARTNICKA: Karol Klemens Poznański, uczony i profesor pozytywista
STRONY 101–112

EDWARD WALEWANDER: Profesor na uniwersytecie – drogi spełnienia. Na kanwie własnego itinerarium
STRONY 113–132

SYLWETKI
KRZYSZTOF JAKUBIAK: Charakterystyka twórczości naukowej i dorobku badawczego śp. Pana Profesora zwyczajnego dr. hab. Zygmunta Ruty (1935–2021). Laudacja z okazji jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej w dniu 11 stycznia 2009 r.
STRONY 133–139

ANDRZEJ SUCHCITZ: Profesor gimnazjalny doktor Władysław Suchcitz – ze Lwowa do Poznania. Polonista, pedagog, nauczyciel: pół wieku w służbie polskiej szkoły średniej (DOI: 10.17460/PHO_2022.1_2.06)
STRONY 140–151

RECENZJE
Witold Jan Chmielewski: Dzieci polskie w Nowej Zelandii. Obóz w Pahitua (1944–1949), Kraków 2022, s. 361 – WIESŁAW THEISS
STRONY 152–156

Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska: Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Toruń 2021, s. 521 – ANTONI SMOŁALSKI
STRONY 157–159

Ks. Edward Walewander: Kapłani w mojej pamięci, Lublin 2021, s. 26 – KS. CZESŁAW GALEK
STRONY 160–165

Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik: Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź 2021, s. 489 – BEATA CIEŚLEŃSKA
STRONY 166–173

Hanna Markiewicz, Kazimierz Misiaszek SDB: Salezjańskie wychowanie oratoryjne na warszawskiej Pradze, Warszawa 2021, s. 177 – WITOLD CHMIELEWSKI
STRONY 174–176

KRONIKA
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Historii Pedagogiki KNP PAN pt. Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX–XX wieku, 10 grudnia 2021 roku – BARBARA ŻAKOWSKA
STRONY 177–181

Data druku numeru: 2022-07-31
Data udostępnienia numeru na stronie internetowej: 2022-07-25

Aktualizacja [2022-07-25]