Aktualności

Towarzystwo Historii Edukacji
Zaproszenie do współpracy

Towarzystwo Historii Edukacji podjęło inicjatywę opracowania mapy historyków wychowania
pochowanych w polskich i zagranicznych cmentarzach. Szczególnie interesują nas cmentarze na Ukrainie
(np. we Lwowie, Krzemieńcu), na Litwie (np. w Wilnie) oraz cmentarze w Polsce (Warszawa, Kraków,
Poznań, Wrocław, Katowice, Toruń Łódź i inne). Sporządzając katalog zmarłych historyków wychowania,
pragniemy utrwalić pamięć o twórcach i przedstawicielach wymienionej dyscypliny naukowej, a w dalszej
kolejności podjąć starania o zachowanie pomników i grobowców wymagających potrzebnych renowacji.
Projekt ten został zaakceptowany przez uczestników I Zajazdu Historyków Wychowania, który odbył się
w Poznaniu w dniach 13–15 października 2019 r.
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i zwracamy się z prośbą o nadsyłanie następujących
informacji:

Autorzy przesłanych informacji będą wymienieni w opracowaniu poświęconym temu zagadnieniu.

Informacje prosimy nadsyłać do końca lutego 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub

na adres mailowy zespołu powołanego przez Towarzystwo Historii Edukacji (http://the.amu.edu.pl/).

Zespół THE do spraw opracowania mapy historyków wychowania:

prof. dr hab. Andrzej Meissner

dr Artur Konopacki

dr Ryszard Ślęczka